Jongeren en andere vrijwilligers staan aan de basis van de activiteiten in Willemeen

Willemeen
Willemeen is hΓ©tΒ toonaangevende nichepodium vanΒ Arnhem enΒ Nederland.Β Willemeen biedt binnen verschillende nichegenresΒ eenΒ podium aanΒ tal vanΒ muziekstromingen,Β van metal tot hiphop en van dance totΒ indie.Β Er isΒ veelΒ ruimte voor opkomend talent,Β zowelΒ voorΒ muzikanten alsΒ organisatorenΒ die meer gericht zijn op nachtprogramma.Β Voor jongeren biedt Willemeen een leeromgeving en ervaringsplek op cultureel gebied als consument enΒ organisator.VolwaardigeΒ deelname van jongeren aan de samenleving is het doel van het jongerenwerk van Rijnstad. Samen werken we aan een sociaal en duurzaam perspectiefΒ in de wijk en voor de stad. Bij Willemeen wordt samen met een diversiteit aan individuen, met al hun interesses en (sub)culturele achtergronden, een uniek aanbod in Arnhem gerealiseerd op cultureel en sociaal gebied.

Missie jongerenwerk van Willemeen
Bij Willemeen staan jongeren en andere vrijwilligers aan de basis van de meeste activiteiten en we
rkzaamheden, waarbij ook de voeding van onderaf voor programma en organisatie centraal staan. GelijkgestemdenΒ geven hun kennis en ervaring door aan de volgende generatie.Β Met een sterke nadruk op talentontwikkeling,Β zowel organisatorisch alsΒ programmatisch. Hierdoor kunnen jongeren zich verder ontwikkelen en doorstromen binnen Willemeen, en in het culturele veld.