Info

Hier vind je alle informatie over Willemeen die je nodig hebt. Zoals huisregels en ook informatie voor bands en zo.

Willemeen is hΓ©t vernieuwende poppodium van Arnhem en toonaangevend als nichepodium in Nederland. Willemeen wil haar positie in zowel Arnhem, de regio, als in het landelijke popcircuit borgen en uitbouwen.

Willemeen heeft een neus voor de muziekinhoudelijke- en popculturele ontwikkelingen van het moment en bindt naast publiek en jongeren ook stadsorganisatoren met Arnhem. Voor jongeren biedt Willemeen een veilige leeromgeving en ervaringsplek op cultureel gebied als consument en organisator, en zeker ook een plek waar ontwikkeling tot volwaardig burger hoog in het vaandel staat.

Volwaardige deelname van jongeren aan de samenleving is het doel van het jongerenwerk van Rijnstad. Samen werken we aan een sociaal en duurzaam perspectief voor mensen, in de wijk en voor de stad. Bij Willemeen wordt samen met een diversiteit aan individuen, met al hun interesses en (sub) culturele achtergronden, een uniek aanbod in Arnhem gerealiseerd op cultureel en sociaal gebied.

Willemeen is een stedelijk jongerencentrum en subcultureel podium in Arnhem. Wij zijn onderdeel van welzijnsorganisatie Rijnstad. Samen met onze vrijwilligers zijn wij betrokken bij het organiseren van activiteiten op het gebied van jeugdcultuur zoals muziek, zeefdruk en multimedia. Met onze activiteiten richten we ons op een grote doelgroep van 16 jaar en ouder.

Willemeen beschikt over een grote zaal met een capaciteit voor 275 bezoekers en een cafΓ© waar plek is voor 100 bezoekers. Verder beschikken wij over een eigen zeefdrukkerij.

Tot en met 8 maart zijn er nieuwe maatregelen van kracht zoals: 1,5 meter afstand, vaste zitplaatsen en een sluitingstijd van 22.00 uur. Dit maakt het voor ons lastig om geplande shows door te kunnen laten gaan. We gaan per show kijken naar de mogelijkheden. Dit kan even duren, maar zodra we meer weten hoor je dat van ons. Als een show niet door kan gaan in deze periode gaan we op zoek naar een nieuwe datum, hiervoor blijven je kaarten natuurlijk geldig. Als het echt niet anders kan dan wordt de show geannuleerd. Dan krijg je natuurlijk je aankoopbedrag terug. Zodra we iets meer weten nemen we meteen contact met de kaartkopers op.

Dat betekent dat je dus nog heel even geduld moet hebben voor meer informatie over je evenement. Zodra we meer informatie hebben, nemen we contact met je op!

Naast een toegangsbewijs en legitimatie, dienen bezoekers vanaf 13 jaar in het bezit te zijn van een coronatoegangsbewijs, oftewel: een vaccinatie, negatief test- of herstelbewijs.

CoronaCheck

Via de CoronaCheck-app kan je middels een unieke QR-code op jouw smartphone aantonen dat je in het bezit bent van een coronatoegangsbewijs. De CoronaCheck-app kun je downloaden in de app-store op jouw smartphone. Zonder smartphone kun je het bewijs downloaden en printen via coronacheck.nl/print.

Testen voor Toegang

Als je niet volledig gevaccineerd bent kun je via testenvoortoegang.org een test plannen en deze binnen 24 uur, maar uiterlijk 2 uur voor aanvang van de show laten afnemen.

Als je één of meerdere tickets hebt voor een show waarvoor de nieuwe regels van kracht zijn, maar geen gebruik kan of wil maken van het coronatoegangsbewijs, dan kun je het aankoopbedrag van de tickets retour krijgen. Kaartkopers waarvoor deze nieuwe voorwaarden gaan gelden worden hierover per e-mail op de hoogte gebracht.

Meer info:
CoronaCheck
Testen voor Toegang

  • Wil jij het team van Willemeen ook komen versterken? Meld je hier aan als vrijwilliger.
  • Hou je van subculturen en wil je betrokken zijn bij een plek waar iedereen welkom is?
    Meld je hier aan als vrijwilliger

Lijkt het je leuk om een keer te komen optreden in Willemeen? Dan hebben we verschillende mogelijkheden voor je.

Je kunt bij ons je eigen show organiseren of jouw band aan ons voorstellen, zodat wij je band kunnen boeken. Dit kun je doen door een mail te sturen naarΒ programmering@willemeen.nl.Β Let op! Stuur geen (grote) bestanden. Wij verwachten een mail met daarin beknopt de info over jouw band en een link naar de verdere informatie.

Door de hoeveelheid berichten die wij binnenkrijgen is het niet mogelijk om iedereen een reply te sturen. Als het antwoorden lang duurt kan je ons opnieuw mailen met RE: β€˜Herinnering + eerdere onderwerp’.

De zalen en faciliteiten van Willemeen zijn ook te huur voor allerlei soorten feesten en activiteiten. We beschikken over een grote zaal met een capaciteit van 275 bezoekers en een cafΓ© met een capaciteit van 100 bezoekers. Daarnaast is er nog een terras en een buitenruimte. Voor meer informatie en kosten mail vrijblijvend naar programmering@willemeen.nl.

1 Wettelijke bepalingen
Het overtreden van geldende wettelijke bepalingen en/of plaatselijke verordeningen is ten strengste verboden. Bij overtreding hiervan door de bezoeker volgt uitzetting.

2 Leeftijd
Willemeen hanteert geen leeftijdsgrens, tenzij anders aangegeven. Willemeen schenkt geen alcohol aan mensen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Ook is het bezoekers bij wet verboden om alcohol beschikbaar te maken voor mensen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, bij overtreding van deze wet is Willemeen verplicht om melding te maken bij de politie. De leeftijd wordt gecontroleerd middels een geldig legitimatiebewijs.

3 Gedrag
Bij dronkenschap en/of het onder invloed zijn van harddrugs en/of het vertonen van afwijkend asociaal c.q. agressief gedrag ten opzichte van personeel en/of medegasten wordt de toegang ontzegd.

4 Drugs
Het handelen in en/of gebruiken van harddrugs is ten strengste verboden, bij constatering hiervan wordt de toegang ontzegd en de politie ingeschakeld. Ook de handel in softdrugs is ten strengste verboden.

5 Roken
Roken is verboden in Willemeen. Bij constatering van roken wordt de toegang ontzegd.

6 Wapens
Het is ten strengste verboden om in het bezit te zijn van wapens. Bij constatering hiervan wordt de toegang ontzegd en wordt de politie ingeschakeld.

7 Fouilleren
Bezoekers kunnen gevraagd worden om mee te werken aan een visitatie. Wordt hieraan geen medewerking verleend, dan wordt op grond hiervan de toegang tot Willemeen ontzegd.

8 Instructies
Men dient ten alle tijden de aanwijzingen c.q. instructies van het personeel op te volgen.

9 Geluidsniveau
In Willemeen wordt tot maximaal 103dBA aan geluid geproduceerd. Willemeen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het is verboden in directe omgeving van Willemeen lawaai te maken.

10 Ongewenste intimiteiten en racisme
Het vertonen van ongewenste intimiteiten en racistisch of anderszins discriminerend gedrag ten opzichte van medegasten en of personeel wordt niet getolereerd. Bij constatering wordt de toegang ontzegd.

11 Persoonlijke eigendommen
Willemeen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van zaken welke de bezoekers toebehoren.

12 Klachten
Wanneer u klachten van welke aard dan ook heeft, kunt u zich tot de bedrijfsleiding of directie wenden.

13 Schoeisel
Het dragen van degelijk schoeisel, is in kader van veiligheid verplicht voor bezoekers en medewerkers.

14 Consumptie
Binnen Willemeen is consumptie verplicht, het is niet toegestaan eigen drank en/of etenswaren te nuttigen in Willemeen. Het is niet toegestaan consumpties mee naar buiten te nemen behalve naar de rookruimte als deze buiten is gepositioneerd.

15 Stagediven
Stagediven, crowdsurfen, deelnemen aan moshpits en andere vormen van publieksparticipatie zijn bij Willemeen altijd op eigen risico.

16 Opnames
– Willemeen behoudt zich het recht om beeld- en/of geluidsopnames, al dan niet in opdracht, te (laten) maken. Wanneer iemand deelneemt aan één van de evenementen van Willemeen is hij/zij ervan op de hoogte dat hij/zij op beeld- en/of geluidsopnames terecht kan komen die ook voor publiciteit voor Willemeen gebruikt kunnen worden. Personen die in de opnames voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

– Publicatie van opnames door Willemeen geeft geen enkel recht op welke vergoeding dan ook.

– Willemeen is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor beloftes door derden.

– Het meenemen van amateur foto- en/of videoapparatuur voor eigen gebruik is toegestaan.

– Gebruik, anders dan particulier, van materiaal dat is gemaakt op en/of van één van de evenementen van Willemeen is niet toegestaan.

17 Niet toegestane goederen
Volgende goederen zijn niet toegestaan:

(Alcoholische) dranken, fietsen/skateboards/skeelers/rolschaatsen, professionele video/foto apparatuur (slechts toegestaan na permissie bedrijfsleiding), huisdieren, grote tassen/rugzakken kunnen afgegeven worden bij de garderobe, spuitbussen, viltstiften en ander materiaal dat voor graffitidoeleinden gebruikt kan worden, artikelen welke een gevaar kunnen vormen voor de bezoekers en medewerkers.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van de organisatie bindend. Bij het niet nakomen van de huisregels is de organisatie gerechtigd eventueel de toegang te weigeren of tot verwijdering over te gaan.

18 Portretrecht
Willemeen kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat Willemeen of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

19 VNPF bezoekersvoorwaarden
Naast onze eigen huisregels hanteert Willemeen ook de algemene bezoekersvoorwaarden van de VNPF. Deze zijn hier te vinden: VNPF – algemene bezoekersvoorwaarden

Horeca CoΓΆrdinator

Willemeen is op zoek naar een horeca-coΓΆrdinator voor 28 – 32 uur per week.
Werk jij graag met jongeren en ligt jouw hart bij horeca, of heb je ideeΓ«n waarmee je bijdraagt aan de ontwikkeling van Willemeen? Dan is deze vacature iets voor jou!

Spreekt deze vacature je aan en herken jij je in het profiel? Dan horen we dat graag van je. Je kunt je CV en motivatiebrief t/m donderdag 25 november mailen naar maike@willemeen.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 2 december.

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Maike Fleuren, Zakelijk Leider a.i. via maike@willemeen.nl.

Niet alle activiteiten van Willemeen hebben een voorverkoop. Je kan de activiteiten die wel voorverkoop hebben herkennen aan de link in het desbetreffende programma item.

Voorverkoop is enkel online en gaat via Stager. De kosten zijn €1,21 per ticket. Dit is ook aangegeven in het betaalmenu.

Op het moment dat we door omstandigheden tickets moeten retourneren zullen we dit doen zonder servicekosten.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
* verplicht veld