Info

Hier vind je alle informatie over Willemeen die je nodig hebt. Zoals huisregels en ook informatie voor bands en zo.

Willemeen stelt ruimte beschikbaar voor lokale makers, creatieve organisatoren, collectieven en muzikanten om aan hun concepten te werken! Het cafΓ© beneden is open zodat er een aanspreekpunt en een drankje beschikbaar is.

Spelregels:

Op de woensdagavonden dat het café open is kun je kosteloos één van de volgende ruimtes gebruiken:

 • Zaal
 • Backstage van de zaal
 • Backstage van het cafΓ©
 • Reserveer minimaal 10 dagen vooraf een ruimte via verhuur@willemeen.nl. Vermeld hier waarvoor je de ruimte wilt gebruiken, en welke ruimte je wilt gebruiken.
 • De ruimtes zijn beschikbaar voor vergaderingen, conceptontwikkeling, uitvoeren van projecten.
 • De ruimtes zijn niet te gebruiken als oefenruimte.
 • Vol = vol
 • Niet voor structureel gebruik
 • Willemeen heeft de mogelijkheid om een aanvraag te weigeren.

Willemeen
Willemeen is hΓ©tΒ toonaangevende nichepodium vanΒ Arnhem enΒ Nederland.Β Willemeen biedt binnen verschillende nichegenresΒ eenΒ podium aanΒ tal vanΒ muziekstromingen,Β van metal tot hiphop en van dance totΒ indie.Β Er isΒ veelΒ ruimte voor opkomend talent,Β zowelΒ voorΒ muzikanten alsΒ organisatorenΒ die meer gericht zijn op nachtprogramma.Β Voor jongeren biedt Willemeen een leeromgeving en ervaringsplek op cultureel gebied als consument enΒ organisator.VolwaardigeΒ deelname van jongeren aan de samenleving is het doel van het jongerenwerk van Rijnstad. Samen werken we aan een sociaal en duurzaam perspectiefΒ in de wijk en voor de stad. Bij Willemeen wordt samen met een diversiteit aan individuen, met al hun interesses en (sub)culturele achtergronden, een uniek aanbod in Arnhem gerealiseerd op cultureel en sociaal gebied.

Missie jongerenwerk van Willemeen
Bij Willemeen staan jongeren en andere vrijwilligers aan de basis van de meeste activiteiten en we
rkzaamheden, waarbij ook de voeding van onderaf voor programma en organisatie centraal staan. GelijkgestemdenΒ geven hun kennis en ervaring door aan de volgende generatie.Β Met een sterke nadruk op talentontwikkeling,Β zowel organisatorisch alsΒ programmatisch. Hierdoor kunnen jongeren zich verder ontwikkelen en doorstromen binnen Willemeen, en in het culturele veld.

Willemeen is een stedelijk jongerencentrum en subcultureel podium in Arnhem. Willemeen biedt binnen verschillende nichegenres een podium aan tal van muziekstromingen, van metal tot hiphop en van dance tot indie. Er is veel ruimte voor opkomend talent, zowel voor muzikanten als organisatoren die meer gericht zijn op nachtprogramma. Wij zijn onderdeel van welzijnsorganisatie Rijnstad. Samen met onze vrijwilligers zijn wij betrokken bij het organiseren van activiteiten op het gebied van jeugdcultuur zoals muziek, zeefdruk en multimedia. Met onze activiteiten richten we ons op een grote doelgroep van 16 jaar en ouder.

Willemeen beschikt over een grote zaal met een capaciteit voor 275 bezoekers en een cafΓ© waar plek is voor 100 bezoekers. Ook beschikken wij over een eigen zeefdrukkerij.

Als vrijwilligerΒ van Willemeen ontmoet je veel andere jonge vrijwilligers. We zorgen ervoor dat je veilig en fijn aan de slag kan met behulp van de begeleiding en de spullen die je nodig hebt.

Hou je van subculturen en wil je betrokken zijn bij een plek waar iedereen welkom is?Β Kom dan het team van Willemeen versterken en meldΒ je hier aan als vrijwilliger.

Lijkt het je leuk om een keer te komen optreden in Willemeen? Dan hebben we verschillende mogelijkheden voor je.

Je kunt bij ons je eigen show organiseren of jouw band aan ons voorstellen, zodat wij je band kunnen boeken. Dit kun je doen door een mail te sturen naarΒ programmering@willemeen.nl.Β Let op! Stuur geen (grote) bestanden. Wij verwachten een mail met daarin beknopt de info over jouw band en een link naar de verdere informatie.

Door de hoeveelheid berichten die wij binnenkrijgen is het niet mogelijk om iedereen een reply te sturen. Als het antwoorden lang duurt kan je ons opnieuw mailen met RE: β€˜Herinnering + eerdere onderwerp’.

Β•De zalen en faciliteiten van Willemeen zijn ook te huur voor allerlei soorten feesten en activiteiten. We beschikken over een grote zaal met een capaciteit van 275 bezoekers en een cafΓ© met een capaciteit van 100Β bezoekers. Daarnaast is er nog een terras en een buitenruimte.Β Ook biedt Willemeen ruimte voor vergaderingenΒ en bijeenkomsten.Β 

Β•Voor meer informatie en kosten mail vrijblijvend naarΒ programmering@willemeen.nl.

Huisregels Willemeen:

 1. Het overtreden van geldende wettelijke bepalingen en/of plaatselijke verordeningen is ten strengste verboden. Bij overtreding hiervan door de bezoeker volgt uitzetting.
 2. De Bezoeker is verplicht zich te gedragen in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de normen van fatsoen. Bezoeker is ook verplicht om de huisregels en instructies van (beveiliging)medewerkers op te volgen. Als de bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met deze normen, de huisregels en/of instructies, kan de bezoeker (verdere) toegang tot de locatie worden ontzegd, zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van enige vergoeding.
 3. Willemeen hanteert geen leeftijdsgrens, tenzij anders aangegeven. Willemeen schenkt geen alcohol aan mensen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Ook is het bezoekers bij wet verboden om alcohol beschikbaar te maken voor mensen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
 4. Willemeen behoudt zich het recht voor om bezoekers te verzoeken zich te legitimeren.
 5. Bij dronkenschap en/of het onder invloed zijn van harddrugs en/of het vertonen van afwijkend asociaal c.q. agressief gedrag ten opzichte van personeel en/of medegasten wordt de toegang ontzegd.
 6. Het handelen in en/of gebruiken van harddrugs en softdrugs is ten strengste verboden.
 7. Roken en vapen is verboden in Willemeen. Voor de deur van Willemeen mag niet geblowd worden!
 8. Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt is ten strengste verboden.
 9. De Bezoeker is verplicht om mee te werken aan fouillering (inclusief eventuele controle van meegevoerde handbagage) bij bezoek van het evenement.
 10. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen en geweld in welke vorm dan ook ten opzichte van medegasten en of personeel worden niet getolereerd.
 11. Willemeen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van zaken welke de bezoekers toebehoren.
 12. Wanneer u klachten van welke aard dan ook heeft, kunt u zich tot de bedrijfsleiding of directie wenden.
 13. Het is niet toegestaan eigen drank en/of etenswaren te nuttigen in Willemeen. Het is niet toegestaan consumpties mee naar buiten te nemen behalve naar de β€œcave” als deze geopend is.
 14. Stagediven, crowdsurfen, deelnemen aan moshpits en andere vormen van publieksparticipatie zijn bij Willemeen altijd op eigen risico.
 15. Volgende goederen zijn niet toegestaan:(alcoholische) dranken, fietsen/ skateboards/ skeelers/ rolschaatsen, semiprofessionele video/foto apparatuur (slechts toegestaan na permissie bedrijfsleiding), spuitbussen, viltstiften en ander materiaal dat voor graffitidoeleinden gebruikt kan worden, artikelen welke een gevaar kunnen vormen voor de bezoekers en medewerkers. Grote tassen/rugzakken kunnen worden afgegeven worden bij de garderobe. Huisdieren zijn eveneens niet toegestaan.
 16. Foto’s en opnamen mogen gemaakt worden met je telefoon of pocketcamera als je artiesten en bezoekers daar niet mee hindert. Indien anders zal dit worden aangegeven.
 17. Willemeen kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat Willemeen of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.
 18. De bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die door hem wordt aangericht in of aan de Locatie / Cave / terras en eigendommen van Willemeen
 19. Bij constatering van diefstal, vernieling of overlast zal de bezoeker de toegang worden ontzegt en aangifte worden gedaan bij de politie.
 20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van de organisatie bindend.
 21. Naast onze eigen huisregels hanteert Willemeen ook de algemene bezoekersvoorwaarden van de VNPF. Deze zijn te vinden op www.vnpf.nl

Stagiairs

Stagiaires gezocht

Willemeen het subculturele poppodium en jongerencentrum van Arnhem. De afgelopen jaren zijn we flink gegroeid en we willen dit volhouden en groeien waar we kunnen. Dit kunnen we niet alleen, we hebben daar hulp bij nodig. We zoeken dan ook stagiaires die een bijdrage willen leveren aan Willemeen.

Als jongerencentrum vinden we erg belangrijk om een plek te creΓ«ren voor jongeren om zich te ontwikkelen. Doordat we ook jongerenwerkers binnen ons team hebben is het ook mogelijk om hier wat extra ondersteuning van te krijgen als het nodig is.

Afgelopen jaren is er al een grote bijdrage geleverd door stagiaires, zo zijn er stagiaires jongerenwerk, productie, facilitair, media, techniek, marketing en evenementen organisatie geweest.

Stagiaires hebben evenementen georganiseerd, vrijwilligers begeleid, posters ontworpen, promotiefilmpjes gemaakt, bands geboekt etc.

Bij Willemeen krijg je veel vrijheid om je te ontwikkelen in jouw vakgebied. We hebben een platte organisatiestructuur waarbinnen je opgenomen en serieus genomen wordt.

Wil jij komend jaar bijdrage aan onze mooie organisatie mail dan naar info@willemeen.nl

Stuur je cv mee en een korte motivatie. Mocht jouw opleiding niet genoemd zijn hierboven maar denk jij wel een bijdrage te kunnen leveren aan Willemeen dan lezen we dat graag in je motivatie. 

Vrijwilligers

Willemeen is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons team komen versterken.

Wil jij een biertje tappen tijdens concerten? Koken voor vrijwilligers en artiesten? Of de tofste bands begeleiden? Het kan allemaal!

Je bepaalt zelf welke dienst je wilt draaien en wanneer je dat wilt doen. We verwachten wel dat je twee keer per maand inschrijft. Ook organiseren we vrijwilligersactiviteiten en workshops zoals een weerbaarheidstraining, zomeruitjes en een BBQ voor vrijwilligers.

Meer informatie en een inschrijfformulier vind je hier.

Voor alle evenementen in Willemeen kun je gebruik maken van je Gelrepas. Met je Gelrepas kun je een kaartje kopen voor de evenementen. De Gelrepas is niet geldig aan de bar.

Hoe gebruik je je Gelrepas bij Willemeen?
Stuur een e-mail naar jorrit@willemeen.nl met in het onderwerp het evenement waar je naartoe wil gaan en in de e-mail het nummer van de pas.

Niet alle activiteiten van Willemeen hebben een voorverkoop. Je kan de activiteiten die wel voorverkoop hebben herkennen aan de link in het desbetreffende programma item. Voorverkoop is enkel online en gaat via Stager. De kosten zijn €1,21 per ticket. Dit is ook aangegeven in het betaalmenu.

Op het moment dat we door omstandigheden tickets moeten retourneren zullen we dit doen zonder servicekosten.

Tickets die verkocht of gekocht zijn via TicketSwap komen niet in aanmerking voor een restitutie.

Ben je je gekochte tickets kwijt, of kun je ze niet meer vinden in je mailbox? Dan kun je deze hier opnieuw laten verzenden naar je e-mailadres.

Weet waar je koopt

Wil je zeker weten dat jouw ticket geldig is Γ©n dat je de juiste prijs betaalt, koop dan je tickets via de website van Willemeen.

Is een concert uitverkocht? Neem dan een kijkje op de website van Weet Waar Je Koopt. Hier vind je alle informatie over het kopen van kaartjes via andere platformen.