Info

Hier vind je alle informatie over Willemeen die je nodig hebt. Zoals huisregels en ook informatie voor bands en zo.

Willemeen stelt ruimte beschikbaar voor lokale makers, creatieve organisatoren, collectieven en muzikanten om aan hun concepten te werken! Het cafΓ© beneden is open zodat er een aanspreekpunt en een drankje beschikbaar is.

Spelregels:

Op de woensdagavonden dat het café open is kun je kosteloos één van de volgende ruimtes gebruiken:

  • Zaal
  • Backstage van de zaal
  • Backstage van het cafΓ©
  • Zeefdrukkerij (mits zelfstandig gebruikt kan worden)Β 
  • Reserveer minimaal 10 dagen vooraf een ruimte via verhuur@willemeen.nl. Vermeld hier waarvoor je de ruimte wilt gebruiken, en welke ruimte je wilt gebruiken.
  • De ruimtes zijn beschikbaar voor vergaderingen, conceptontwikkeling, uitvoeren van projecten.
  • De ruimtes zijn niet te gebruiken als oefenruimte.
  • Vol = vol
  • Niet voor structureel gebruik
  • Willemeen heeft de mogelijkheid om een aanvraag te weigeren.

Willemeen
Willemeen is hΓ©tΒ toonaangevende nichepodium vanΒ Arnhem enΒ Nederland.Β Willemeen biedt binnen verschillende nichegenresΒ eenΒ podium aanΒ tal vanΒ muziekstromingen,Β van metal tot hiphop en van dance totΒ indie.Β Er isΒ veelΒ ruimte voor opkomend talent,Β zowelΒ voorΒ muzikanten alsΒ organisatorenΒ die meer gericht zijn op nachtprogramma.Β Voor jongeren biedt Willemeen een leeromgeving en ervaringsplek op cultureel gebied als consument enΒ organisator.VolwaardigeΒ deelname van jongeren aan de samenleving is het doel van het jongerenwerk van Rijnstad. Samen werken we aan een sociaal en duurzaam perspectiefΒ in de wijk en voor de stad. Bij Willemeen wordt samen met een diversiteit aan individuen, met al hun interesses en (sub)culturele achtergronden, een uniek aanbod in Arnhem gerealiseerd op cultureel en sociaal gebied.

Missie jongerenwerk van Willemeen
Bij Willemeen staan jongeren en andere vrijwilligers aan de basis van de meeste activiteiten en we
rkzaamheden, waarbij ook de voeding van onderaf voor programma en organisatie centraal staan. GelijkgestemdenΒ geven hun kennis en ervaring door aan de volgende generatie.Β Met een sterke nadruk op talentontwikkeling,Β zowel organisatorisch alsΒ programmatisch. Hierdoor kunnen jongeren zich verder ontwikkelen en doorstromen binnen Willemeen, en in het culturele veld.

Willemeen is een stedelijk jongerencentrum en subcultureel podium in Arnhem. Willemeen biedt binnen verschillende nichegenres een podium aan tal van muziekstromingen, van metal tot hiphop en van dance tot indie. Er is veel ruimte voor opkomend talent, zowel voor muzikanten als organisatoren die meer gericht zijn op nachtprogramma. Wij zijn onderdeel van welzijnsorganisatie Rijnstad. Samen met onze vrijwilligers zijn wij betrokken bij het organiseren van activiteiten op het gebied van jeugdcultuur zoals muziek, zeefdruk en multimedia. Met onze activiteiten richten we ons op een grote doelgroep van 16 jaar en ouder.

Willemeen beschikt over een grote zaal met een capaciteit voor 275 bezoekers en een cafΓ© waar plek is voor 100 bezoekers. Ook beschikken wij over een eigen zeefdrukkerij.

Als vrijwilligerΒ van Willemeen ontmoet je veel andere jonge vrijwilligers. We zorgen ervoor dat je veilig en fijn aan de slag kan met behulp van de begeleiding en de spullen die je nodig hebt.

Hou je van subculturen en wil je betrokken zijn bij een plek waar iedereen welkom is?Β Kom dan het team van Willemeen versterken en meldΒ je hier aan als vrijwilliger.

Lijkt het je leuk om een keer te komen optreden in Willemeen? Dan hebben we verschillende mogelijkheden voor je.

Je kunt bij ons je eigen show organiseren of jouw band aan ons voorstellen, zodat wij je band kunnen boeken. Dit kun je doen door een mail te sturen naarΒ programmering@willemeen.nl.Β Let op! Stuur geen (grote) bestanden. Wij verwachten een mail met daarin beknopt de info over jouw band en een link naar de verdere informatie.

Door de hoeveelheid berichten die wij binnenkrijgen is het niet mogelijk om iedereen een reply te sturen. Als het antwoorden lang duurt kan je ons opnieuw mailen met RE: β€˜Herinnering + eerdere onderwerp’.

Β•De zalen en faciliteiten van Willemeen zijn ook te huur voor allerlei soorten feesten en activiteiten. We beschikken over een grote zaal met een capaciteit van 275 bezoekers en een cafΓ© met een capaciteit van 100Β bezoekers. Daarnaast is er nog een terras en een buitenruimte.Β Ook biedt Willemeen ruimte voor vergaderingenΒ en bijeenkomsten.Β 

Β•Voor meer informatie en kosten mail vrijblijvend naarΒ programmering@willemeen.nl.

1 Wettelijke bepalingen
Het overtreden van geldende wettelijke bepalingen en/of plaatselijke verordeningen is ten strengste verboden. Bij overtreding hiervan door de bezoeker volgt uitzetting.

2 Leeftijd
Willemeen hanteert geen leeftijdsgrens, tenzij anders aangegeven. Willemeen schenkt geen alcohol aan mensen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Ook is het bezoekers bij wet verboden om alcohol beschikbaar te maken voor mensen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, bij overtreding van deze wet is Willemeen verplicht om melding te maken bij de politie. De leeftijd wordt gecontroleerd middels een geldig legitimatiebewijs.

3 Gedrag
Bij dronkenschap en/of het onder invloed zijn van harddrugs en/of het vertonen van afwijkend asociaal c.q. agressief gedrag ten opzichte van personeel en/of medegasten wordt de toegang ontzegd.

4 Drugs
Het handelen in en/of gebruiken van harddrugs is ten strengste verboden, bij constatering hiervan wordt de toegang ontzegd en de politie ingeschakeld. Ook de handel in softdrugs is ten strengste verboden.

5 Roken
Roken en vapen is verboden in Willemeen. Bij constatering van roken wordt de toegang ontzegd.

6 Wapens
Het is ten strengste verboden om in het bezit te zijn van wapens. Bij constatering hiervan wordt de toegang ontzegd en wordt de politie ingeschakeld.

7 Fouilleren
Bezoekers kunnen gevraagd worden om mee te werken aan een visitatie. Wordt hieraan geen medewerking verleend, dan wordt op grond hiervan de toegang tot Willemeen ontzegd.

8 Instructies
Men dient ten alle tijden de aanwijzingen c.q. instructies van het personeel op te volgen.

9 Geluidsniveau
In Willemeen wordt tot maximaal 103dBA aan geluid geproduceerd. Willemeen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het is verboden in directe omgeving van Willemeen lawaai te maken.

10 Ongewenste intimiteiten en racisme
Het vertonen van ongewenste intimiteiten en racistisch of anderszins discriminerend gedrag ten opzichte van medegasten en of personeel wordt niet getolereerd. Bij constatering wordt de toegang ontzegd.

11 Persoonlijke eigendommen
Willemeen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van zaken welke de bezoekers toebehoren.

12 Klachten
Wanneer u klachten van welke aard dan ook heeft, kunt u zich tot de bedrijfsleiding of directie wenden.

13 Schoeisel
Het dragen van degelijk schoeisel, is in kader van veiligheid verplicht voor bezoekers en medewerkers.

14 Consumptie
Binnen Willemeen is consumptie verplicht, het is niet toegestaan eigen drank en/of etenswaren te nuttigen in Willemeen. Het is niet toegestaan consumpties mee naar buiten te nemen behalve naar de rookruimte als deze buiten is gepositioneerd.

15 Stagediven
Stagediven, crowdsurfen, deelnemen aan moshpits en andere vormen van publieksparticipatie zijn bij Willemeen altijd op eigen risico.

16 Opnames
– Willemeen behoudt zich het recht om beeld- en/of geluidsopnames, al dan niet in opdracht, te (laten) maken. Wanneer iemand deelneemt aan één van de evenementen van Willemeen is hij/zij ervan op de hoogte dat hij/zij op beeld- en/of geluidsopnames terecht kan komen die ook voor publiciteit voor Willemeen gebruikt kunnen worden. Personen die in de opnames voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

– Publicatie van opnames door Willemeen geeft geen enkel recht op welke vergoeding dan ook.

– Willemeen is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor beloftes door derden.

– Het meenemen van amateur foto- en/of videoapparatuur voor eigen gebruik is toegestaan.

– Gebruik, anders dan particulier, van materiaal dat is gemaakt op en/of van één van de evenementen van Willemeen is niet toegestaan.

17 Niet toegestane goederen
Volgende goederen zijn niet toegestaan:

(Alcoholische) dranken, fietsen/skateboards/skeelers/rolschaatsen, professionele video/foto apparatuur (slechts toegestaan na permissie bedrijfsleiding), huisdieren, grote tassen/rugzakken kunnen afgegeven worden bij de garderobe, spuitbussen, viltstiften en ander materiaal dat voor graffitidoeleinden gebruikt kan worden, artikelen welke een gevaar kunnen vormen voor de bezoekers en medewerkers.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van de organisatie bindend. Bij het niet nakomen van de huisregels is de organisatie gerechtigd eventueel de toegang te weigeren of tot verwijdering over te gaan.

18 Portretrecht
Willemeen kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat Willemeen of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

19 VNPF bezoekersvoorwaarden
Naast onze eigen huisregels hanteert Willemeen ook de algemene bezoekersvoorwaarden van de VNPF. Deze zijn hier te vinden: VNPF – algemene bezoekersvoorwaarden

Vrijwilligers

Willemeen is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons team komen versterken.

Wil jij een biertje tappen tijdens concerten? Koken voor vrijwilligers en artiesten? Of de tofste bands begeleiden? Het kan allemaal!

Je bepaalt zelf welke dienst je wilt draaien en wanneer je dat wilt doen. We verwachten wel dat je twee keer per maand inschrijft. Ook organiseren we vrijwilligersactiviteiten en workshops zoals een weerbaarheidstraining, zomeruitjes en een BBQ voor vrijwilligers.

Meer informatie en een inschrijfformulier vind je hier.

Voor alle evenementen in Willemeen kun je gebruik maken van je Gelrepas. Met je Gelrepas kun je een kaartje kopen voor de evenementen. De Gelrepas is niet geldig aan de bar.

Hoe gebruik je je Gelrepas bij Willemeen?
Stuur een e-mail naar jorrit@willemeen.nl met in het onderwerp het evenement waar je naartoe wil gaan en in de e-mail het nummer van de pas.

Niet alle activiteiten van Willemeen hebben een voorverkoop. Je kan de activiteiten die wel voorverkoop hebben herkennen aan de link in het desbetreffende programma item. Voorverkoop is enkel online en gaat via Stager. De kosten zijn €1,21 per ticket. Dit is ook aangegeven in het betaalmenu.

Op het moment dat we door omstandigheden tickets moeten retourneren zullen we dit doen zonder servicekosten.

Tickets die verkocht of gekocht zijn via TicketSwap komen niet in aanmerking voor een restitutie.

Ben je je gekochte tickets kwijt, of kun je ze niet meer vinden in je mailbox? Dan kun je deze hier opnieuw laten verzenden naar je e-mailadres.

Weet waar je koopt

Wil je zeker weten dat jouw ticket geldig is Γ©n dat je de juiste prijs betaalt, koop dan je tickets via de website van Willemeen.

Is een concert uitverkocht? Neem dan een kijkje op de website van Weet Waar Je Koopt. Hier vind je alle informatie over het kopen van kaartjes via andere platformen.