Content

transplantplaatjes

planten ruilbeurs

Zaal open: 12:00 uur | Entree: gratis

Planten-, stekjes- en tuinierspullenruil in Willemeen! Lees even het hele bericht door voor belangrijke informatie.

*** For English please scroll down ***

Wat is het?

Een gezellige middag waar mensen planten, stekjes, bollen, zaden, potten en meer ruilen, en met elkaar ervaringen en kennis uitwisselen onder een kopje koffie en wat lekkers. De opzet is als volgt:

12:00 - 13:00 inloop en 'pre-swap'
13:00 - 15:30 plantenruil
15:30 - 15:45 free for all

Hoe werkt het?

Jullie zien dat de ruil uit drie onderdelen bestaat, dus we zullen over elk deel apart even uitweiden.

• Inloop en pre-swap (12:00 - 13:00) •
Inloop: Heb je veel planten in te brengen? Doe dit dan tijdens de inloop! Zo draag je bij aan een goed start aanbod in de ruil, en voorkom je een lange rij bij het inbrengpunt :). De officiële ruil is dan nog niet begonnen, maar de bar zal alvast open zijn met drank, koffie, thee en lekkers in de aanbieding.
Pre-swap: Wil je specifieke ruilafspraken van te voren alvast vastleggen (pre-swap)? Dat kan via de event-pagina. Deze planten zullen door ons apart worden gezet, zodat je deze veilig op kunt halen! We willen je daarom aanmoedigen om op voorhand je vraag en aanbod met elkaar te delen in dit event. Belangrijk: Zorg dat je de te ruilen plant met de naam van de ontvanger labelt!

• Open ruil (13:00 - 15:30) •
Dit is waar het echt om gaat, swap time! Meegebrachte ruilwaar kan ingeleverd worden bij de entree waar wij een waarde zullen toekennen aan je plantjes van 1, 2 of 3 bonnetjes. Wij zullen je planten neerzetten op de gelabelde tafels en jij krijgt net zoveel bonnetjes als je planten/spullen waard zijn. Dan kun jij lekker gaan snuffelen in de verschillende ruimtes; als je wat moois hebt gevonden kun je deze weer inruilen met de bonnetjes die je hebt bij bij de uitgang. Ben je nog niet klaar om te gaan, maar wil je wel je verkregen planten veilig wegzetten? Dan kun je deze achterlaten bij onze plantengarderobe, ook te vinden bij de uitgang.

• Free for all (15:30 - 15:45) •
Om 15:30 is de ruil afgelopen en wordt er begonnen met opruimen. Alle ruilspullen die dan nog over zijn kunnen zonder bonnetje worden meegenomen. Om 15:45 wordt de zaal gesloten voor bezoekers.

Overige info
- Dit is een kindvriendelijk evenement: er zal een aparte zithoek zijn waar je kleine met bijvoorbeeld (zelf meegenomen) speelgoed uit de drukte van de plantenruil kan gaan zitten.

- Huisgemaakte baksels zullen vegan zijn met altijd tenminste 1 notenvrije variant. Vraag bij twijfel even bij ons naar de ingrediënten. 

- Naast koffie, thee en huisgemaakt lekkers kan er ook bier, wijn en fris gehaald worden aan de bar van de Willemeen.

- Er zijn kapstokken in het pand aanwezig maar helaas geen bewaakte garderobe. Gebruik hiervan zal dus op eigen risico zijn.

Locatie en routeomschrijving

De ruil zal gehouden worden in de grote zaal van jongerencentrum en subcultureel poppodium Willemeen (Willemsplein 1, Arnhem). Er is een grote parkeergarage onder Arnhem Centraal, bereikbaar via de centrumring (P-route) met een parkeertarief van € 2,46 per uur. Het centrum van Arnhem is notoir slecht bereikbaar voor autorijders, zeker als je niet bekend bent met de stad, dus we raden mensen aan liever met het openbaar vervoer te komen als dat een optie is. De Willemeen ligt slechts 2 minuten lopen van Arnhem Centraal en 1 minuut lopen van busstation Willemsplein af.

FAQ

- Q: Waarom wordt er onderscheid gemaakt in het aantal bonnetjes dat je voor je ruilwaar kunt krijgen?
A: In het kader van eerlijkheid wilden we een manier hebben waarop mensen die veel tijd, geld of kennis hebben geïnvesteerd in een grote plant of pot daar ook wat gelijkwaardigs voor terug kunnen krijgen.

- Q: Mag ik betalen voor ruilwaar?
A: Nee, we willen graag dat de ruil gezellig blijft en voor iedereen toegankelijk is. Alleen voor eten en dranken wordt er geld gevraagd.

- Q: Zijn ongewortelde stekken ook goed?
A: We zien natuurlijk het liefst gewortelde (en gelabelde!) stekken, zodat de kans dat een beginnende plantenliefhebber met een dood stekje eindigt zo klein mogelijk is, maar elke ruilwaar is welkom.

- Q: Kan ik de bonnetjes van een vorige editie ook bij een volgende editie gebruiken?
A: Dit is niet mogelijk, bonnetjes kunnen alleen op de dag van het event gebruikt worden.

Meer vragen? Stel ze gerust in dit evenement of via messenger. Wij hebben er heel veel zin in, hopelijk jullie ook!

Groetjes,

Liz en Eva

-----------------------------------------------------------------
Plant, cutting and gardener's swap in Willemeen! Please read the entire text for important information.

What is it?

It's a cosy afternoon where people can swap plants, cuttings, bulbs, seeds, pots and more, and where people can exchange experience and knowledge. The schedule will be as follows:

12:00 - 13:00 doors open and pre-swap
13:00 - 15:30 open swap
15:30 - 15:45 free for all

How does it work?

You can see the swap is made up of three parts, so we'll tell you a little bit about each part.

• Doors open and pre-swap (12:00 - 13:00) •
Doors open: Are you bringing in a lot of plants? Then we would advise you to do this at the time the doors open! Not only will you contribute to a good starting assortment of swapping material, you will also prevent long lines at the entrance. The official swap has not yet started, but the bar will be open and there will be coffee, tea and homemade baked goods available. 
Pre-swap: Would you like to make a swap-agreement beforehand (a pre-swap)? You can do this through our event-page on facebook. These plants will be set aside by us, so that you can pick up your swapped plants safe and sound. We want to hereby encourage you to share your offers and wishlist with others in the event! Important: label the swapping-material with the name of the recipient

• Open swap (13:00 - 15:30) •
You can bring in the things you want to swap at the entrance where we will assign a value of 1, 2 or 3 vouchers to your plants. We will make sure your stuff will end up on the right tables, and you’ll receive as many vouchers as your plants are worth. Then you can go explore the areas, pick out plants equivalent to your number of vouchers, and ‘pay’ for them at the separate payment table. Are you not ready to leave yet but do you want to make sure the plants you already paid for are kept safe? Then you can leave them at the cloak room for plants behind the payment table.

• Free for all (15:30 - 15:45) •
The plant swap ends at 15:30 and that's when we'll start cleaning up as well. All swap items that are left are free for anyone to take home without a voucher. The venue will be closed to visitors at 15:45.

General info
- This is a child friendly event: there will be a separate sitting area where your little sprout can entertain themselves (with their own toys, for example) out of the way of the hustle and bustle of the swap. 

- Homemade baked goods will be vegan, with at least one nut free alternative. When in doubt please ask us for the ingredients we used, we’ll be happy to inform you. 

- Besides coffee, tea and homemade goods there will also be beer, wine and soft drinks available from the bar.

- There are coat racks at the venue but we’re sorry to say there’s no manned cloakroom available. Please use at your own risk. 

Location and directions

The swap will take place in the café of youth center/concert venue Willemeen (Willemsplein 1, Arnhem). There's a big parking garage underneath Arnhem Central station which you can reach following the P-route, the tariff is € 2,46 an hour. The city centre is hard to navigate for motorists, especially if you're not familiar with the area, so we suggest people use public transportation if in any way possible. Willemeen is only a two minute walk away from Arnhem Central station and only a one minute walk away from Willemsplein bus station.

FAQ

- Q: Why is there a difference in the number of tokens your items are worth?
A: We want to be fair to people who invested a lot of time, money or skills in a big plant or pot, so this way they can get something equivalent in return.

- Q: Can I pay for swap items?
A: No, we'd like to make sure the swap stays pleasant and accessible to everyone. The only things for sale are snacks and drinks.

- Q: Can I bring in cuttings that aren't rooted yet?
A: Of course we'd prefer rooted (and labeled!) cuttings so there's less chance of a beginner ending up with a dead cutting, but both rooted and unrooted cuttings are welcome.

- Q: Can I use the vouchers from previous editions at next editions of de Transplantatie?
A: This is not possible, the vouchers can only be used on the day of the event.

If you have any more questions feel free to post them in this event or send them to us by messenger. We're looking forward to it, hope you are too!

Kind regards,
Liz and Eva

 


transplantplaatjes